O Nas

Organizatorzy konferencji

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy

Stowarzyszenie Byłych Pracowników IMGW-PIB

Współorganizatorzy konferencji

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Polskie Towarzystwo Geofizyczne Oddział we Wrocławiu

Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Komitet naukowy

 • Dr hab. inż. Tamara Tokarczyk, prof. IMGW-PIB – przewodnicząca
 • Doc. dr Alfred Dubicki – wiceprzewodniczący
 • Dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw. UPWr– wiceprzewodniczący (UP Wr)
 • Dr inż. Mariusz Adynkiewicz – Piragas (IMGW-PIB)
 • Dr hab. Krzysztof Lejcuś, prof UPWr
 • Dr hab. inż. Robert Banasiak (IMGW-PIB)
 • Dr hab. Marek Błaś (UWr)
 • Dr hab. Krystyna Bryś, prof. nadzw. (PTGeof)
 • Prof. dr hab. inż. Stanisław Czaban (UPWr)
 • Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czamara (UPWr)
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Drabiński (UP Wr)
 • Doc. inż. Halina Florczyk-Gołowin (IMGW-PIB)
 • Dr Bronisław Głowicki (IMGW-PIB),
 • Prof. dr hab. Jerzy Jańczak (IMGW-PIB)
 • Dr hab. inż. Robert Kasperek (UPWr)
 • Prof. dr hab. Leszek Kuchar (UPWr)
 • Prof. dr hab. inż. Stanisław Kostecki (PWr)
 • Mgr inż. Rafalina Korol (IMGW-PIB)
 • Dr hab. Maciej Kryza, prof. UWr (UWr)
 • Dr hab. Henryk Marszałek, prof. UWr (UWr)
 • Dr inż. Marian Miłkowski
 • Prof. dr hab. inż. Marian Mokwa (UPWr)
 • Dr inż. Konrad Olejnik (Poznań)
 • Prof. dr hab. inż. Leszek Pływaczyk (UPWr)
 • Mgr inż. Joanna Przybyszewska (UMWD)
 • Prof. dr hab. Laura Radczuk (IMGW-PIB)
 • Prof. dr hab. Józef Sawicki (PWr)
 • Prof. dr hab. Stanisław Staśko (UWr)
 • Dr inż. Dorota Dybkowska-Stefek (ZMPSiŚ SA)
 • Dr inż. Radosław Stodolak (UPWr)
 • Prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota (UPWr)
 • Dr hab. inż. Czesław Szczegielniak (PSB HYDROLOG)
 • Dr hab. inż. Tomasz Tymiński, prof. ndzw. (UPWr)
 • Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul, prof. IMGW-PIB (IMGW-PIB)
 • Prof. dr hab. inż. Jan Winter (PW)
 • Dr inż. Wiwiana Szalińska (IMGW-PIB)
 • dr hab. inż. Andrzej Wałęga, prof. UR
 • Dr inż. Maciej Zdralewicz (IMGW-PIB)

Komitet organizacyjny

 • Doc. dr Alfred Dubicki – przewodniczący
 • Dr inż. Mariusz Adynkiewicz-Piragas – wiceprzewodniczący
 • Dr inż. Marcin Wdowikowski – sekretariat konferencji
 • Dr inż. Agnieszka Kolanek – sekretariat konferencji
 • Dr Iwona Zdralewicz – sekretariat konferencji
 • Dr Irena Otop – sekretariat konferencji
 • Mgr Barbara Wilk-Stawarz – sekretariat konferencji
 • Mgr inż. Bogna Buta
 • Mgr inż. Aleksander Ciok
 • Dr hab. inż. Robert Głowski, prof. UPWR
 • Mgr Józef Jadach
 • Mgr inż. Kazimierz Kondal
 • Mgr inż. Renata Abramowicz
 • Mgr Piotr Ropuszyński
 • Dr Bartłomiej Miszuk
 • Dr inż. Radosław Stodolak
 • Dr inż. Wiwiana Szalińska
 • Mgr Olga Szarska