Zaproszenie Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego

Szanowni Państwo!

Mam wielką przyjemność i zaszczyt przesłać Państwu Komunikat nr 1 i zaprosić do udziału w II Międzynarodowej Konferencji „Meteorologia, Hydrologia, Gospodarka Wodna, Ochrona Środowiska, Żegluga – badania naukowe i problemy” organizowaną przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy i Stowarzyszenie Byłych Pracowników Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB przy współudziale Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Urzędu Żeglugi Śródlądowej. Ze względu na szczególne zainteresowanie konferencją państw graniczących z Polską do udziału w Konferencji zaproszono Specjalistów i Władze Administracyjne z RFN i RCz.
Zamiarem organizatorów konferencji jest aktywizacja środowiska naukowego do intensyfikacji badań, które pozwoliłyby na wspólne podejmowanie działań dla zahamowania postępującej degradacji elementów środowiska, wszystkich sektorów od rolnictwa do zdrowia włącznie. Ogromny i złożony System Klimatyczny Ziemi obejmujący atmosferę, oceany, powierzchnię Ziemi, biosferę, wieczne śniegi, lodowce, emitowane aerozole i promieniowanie słoneczne jest systematycznie zakłócany działalnością przez nadmierną emisję do atmosfery CO2. W roku 2017 stężenie CO2 osiągnęło poziom 405,5 cząstek na milion i nadal rośnie. Jeśli obecny trend koncentracji gazów cieplarnianych będzie się utrzymywał to na koniec XXI wieku możemy oczekiwać wzrostu średniej temperatury powietrza 3-50C tj. poziomu zagrażającego życiu człowieka. W lipcu 2019 r. w Arktyce i w Antarktyce wystąpiły najwyższe od 140 lat temperatury powietrza, którym odpowiadało najwyższe tempo topnienia lodów. W Arktyce dziennie średnio ubywało 105000 km2 lodu. Tu też wystąpił najniższy zasięg lodu morskiego, poniżej średniego z lat 1981-2010. Dodać należy, że rok 2019 był najcieplejszy w Ameryce N i S, Azji, Australii, Nowej Zelandii, Afryce S, w wielu rejonach na Pacyfiku i Atlantyku. Podobnie było w Europie. Rok 2019 to rok bardzo aktywnych tajfunów i powodzi w strefie międzyzwrotnikowej. Liczne powodzie lokalne i rozlewne wystąpiły w południowej Europie (Hiszpania, Francja, Włochy, Grecja). Huraganowe wiatry i intensywne opady, a także susze nie ominęły też Polski.
Szanowni Państwo! Aby osiągnąć zamierzony cel maksymalnego wsparcia wysiłków wielu ludzi i Instytucji dla przywrócenia atmosferze i litosferze jej normalnego charakteru, gorąco proszę o mocny głos naukowy i techniczny, aby jego siła była impulsem mobilizującym do stworzenia normalności w przyrodzie i życiu przyszłych pokoleń, mieszkańców naszej Planety.

Łączę wyrazy szacunku
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Assoc. Prof. dr Alfred Dubicki